Kørekort

Når du skal have kørekort

Skal du være opmærksom på at du må starte på teorihold 3 måneder før din 17 års fødselsdag. Man må dog først køre alene, når man er fyldt 18 år.

Lovgivningen idag, foreskriver at man skal starte holdvis, og herefter følge et tilrettelagt forløb.

Forløbet kan beskrives således, at når man kommer første gang, vil man hurtigt skulle ud at køre på lukket bane. Herefter vil teori hele tiden efterfølges af køretimer i skolevogn.

Kørekortuddannelsen afsluttes således at når man aflægger teoriprøve, er man også klar til køreprøven.

Efter teoriprøven skal man på et køreteknisk kursus (glatbane), og køreprøven vil normalt være overstået ca. 8-14 dage efter teoriprøven.

Orienterende køreprøve og generhvervelse

Kontrollerende køreprøve

Har man været så uheldig at skulle aflægge en kontrollerende køreprøve,så ring hurtigt, idet man kun har 6 måneders frist til at aflægge teoriprøve og køreprøve.

Generhvervelse

Har man været så uheldig at skulle generhverve sit kørekort, så er reglerne således, at teoriprøven må aflægges et år før dommen udløber, og køreprøven må aflægges 1 måned før. Ansøgning om generhvervelse hos Politiet kan tage op til 3 måneder, så ring i god tid.