Tilmelding

Holdstart


Dato Beskrivelse
7. august 2024 Bil.......Onsdag 07 august kl. 19.00
2. september 2024 Bil.......Mandag 02 september kl. 15.30
23. oktober 2024 Bil.......Onsdag 23 oktober kl. 19.00
Ribe Trafik-
skole v/Jacob
Husum
Hjem
Telefon-
nummer
75 42 10 11
Telefon
Mobil-
nummer
23 30 79 11
Mobil
Email:
ribe@ribe-
trafikskole.dk
Email